ضعيف پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

ضعيف: پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

اردوغان به دنبال اصلاح روابط با اروپا است

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به اینکه قصد دارد روابط خدشه‌دار با تعدادی از کشورهای اروپایی را اصلاح بخشد، تاکید کرد، ترکیه باید تعداد دشمن های خود را کم کردن و تعد ..

ادامه مطلب