ضعيف پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

ضعيف: پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

دو نگاه متناقض به آینده دلا‌ر

روز پنج شنبه دلار ۵ تومان افت کرد؛ ولی این کم کردن نتوانست مانع از ثبت دومین بازدهی مثبت هفتگی این ارز شود. عده ای از معامله گران اعتقاد دارند این رو..

ادامه مطلب