ضعيف پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

ضعيف: پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی قرار گرفتند

به گزارش اعتمادآنلاین، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند که این عمل را حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت انجام داده است.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی قرار گرفتند

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی قرار گرفتند

عبارات مهم : بهداشت

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به وسیله وزیر بهداشت تحت عمل جراحی چشم قرار گرفتند.

به گزارش اعتمادآنلاین، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند که این عمل را حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت انجام داده است.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی قرار گرفتند

گفتنی است عمل جراحی آن ها موفقیت آمیز بوده است.

واژه های کلیدی: بهداشت | موفقیت | عمل جراحی | میرحسین موسوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs