ضعيف پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

ضعيف: پرونده تحقیقات خوزستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل کمک مالی به کشورهای مهاجران غیرقانونی را قطع می کنیم / ترامپ

دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ترساندن کرد کمک های مالی واشنگتن به کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند قطع خواهد کرد. ترامپ در می

کمک مالی به کشورهای مهاجران غیرقانونی را قطع می کنیم / ترامپ

ترامپ: کمک مالی به کشورهای مهاجران غیرقانونی را قطع می کنیم

عبارات مهم : مهاجرت

دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ترساندن کرد کمک های مالی واشنگتن به کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند قطع خواهد کرد. ترامپ در میزگردی که درخصوص مهاجرت و حمایت از مرزها در شهر نیویورک برگزار شد گفت: کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند، نمی خواهند این مهاجران در خاکشان باقی بمانند و آن ها را تشویق به مهاجرت می کنند.

دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ترساندن کرد کمک های مالی واشنگتن به کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند قطع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از نوشته روزنامه القدس العربی، ترامپ در میزگردی که درخصوص مهاجرت و حمایت از مرزها در شهر نیویورک برگزار شد گفت: کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند، نمی خواهند این مهاجران در خاکشان باقی بمانند و آن ها را تشویق به مهاجرت می کنند.

کمک مالی به کشورهای مهاجران غیرقانونی را قطع می کنیم / ترامپ

رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: آمریکا به بعضی از این کشورها کمک های مالی بسیاری به مبلغ ده ها میلیون دلار می کند.

وی با بیان اینکه این کشورها جهت جلوگیری از مهاجرت اتباع خود تلاشی نمی کنند، گفت: به نظر من آن ها این اشخاصی که نزد ما می آیند را نمی خواهند.

دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ترساندن کرد کمک های مالی واشنگتن به کشورهایی که مهاجران غیرقانونی را به آمریکا می فرستند قطع خواهد کرد. ترامپ در می

ترامپ اضافه کرد: هر بار که شخصی از کشور مشخصی بیاید، ما بخش بزرگی از کمک مالی که به این کشورها پرداخت می کنیم، کسر خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا بارها جرایم مرتکب شده است به وسیله مهاجران غیرقانونی را بهانه ای جهت خواستار شدن تقویت امنیت مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، قرار داده است.

سیاست های ضدمهاجرتی بخشی از شعارهای دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. وی از وقت به قدرت رسیدن با اتخاذ تصمیم هایی در این زمینه از جمله صدور فرمان منع ورود مهاجران از چند کشور مسلمان، بخشی از وعده های انتخاباتی خود را عملی کرد .

کمک مالی به کشورهای مهاجران غیرقانونی را قطع می کنیم / ترامپ

واژه های کلیدی: مهاجرت | کشورها | آمریکا | مهاجرت | دونالد ترامپ | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs